CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SAU SÀNG LỌC TRƯỚC SINH NIPT-PRECARE

Sau khi có kết quả, nếu thai phụ có kết quả là “nguy cơ cao” hoặc “âm tính giả” thì sẽ được hỗ trợ tùy theo loại kỹ thuật NIPT như sau:

 1. KẾT QUẢ “NGUY CƠ CAO”:
 2. NIPT-PRECARE 3 (Áp dụng cho đơn thai)
 3. Kết quả “Nguy cơ cao”

Nếu kết quả là NGUY CƠ CAO đối với 3 bệnh: Trisomy 13, Trisomy 18, Trisomy 21 thì thai phụ được hỗ trợ 1 trong 2 sự lựa chọn sau:

1.1. Được lên lịch hẹn khi thai ≥16 tuần, trung tâm có bác sĩ chọc ối và làm xét nghiệm nhiễm sắc thể thai bằng kỹ thuật QF-PCR, hoàn toàn miễn phí cho chọc ối và xét nghiệm.

1.2. Hỗ trợ chi phí chẩn đoán là 1.500.000 đồng để thai phụ chọc ối và xét nghiệm nhiễm sắc thể thai bằng một trong các kỹ thuật Karyotype, QF-PCR hoặc FISH.

 1. Kết quả nguy cơ cao nhưng không chẩn đoán xác định

Nếu kết quả là NGUY CƠ CAO nhưng sau đó thai phụ không thực hiện chẩn đoán xác định và sinh con bị bất thường thì không thuộc diện được hỗ trợ.

 1. NIPT-PRECARE 7 (Áp dụng cho đơn thai)
 2. Kết quả “Nguy cơ cao”

Nếu kết quả là NGUY CƠ CAO đối với 7 bệnh: Trisomy 13, Trisomy 18, Trisomy 21 và Trisomy nhiễm sắc thể giới tính liên quan đến hội chứng XO (Turner), XXY (Klinefelter), XXX (Siêu nữ), XYY (Jacobs) thì thai phụ được hỗ trợ 1 trong 2 sự lựa chọn sau:

1.1. Được lên lịch hẹn khi thai ≥16 tuần, trung tâm có bác sĩ chọc ối và làm xét nghiệm nhiễm sắc thể thai bằng kỹ thuật QF-PCR, hoàn toàn miễn phí cho chọc ối và xét nghiệm.

1.2. Hỗ trợ chi phí chẩn đoán là 1.500.000 đồng để thai phụ chọc ối và xét nghiệm nhiễm sắc thể thai bằng một trong các kỹ thuật Karyotype, QF-PCR hoặc FISH.

 1. Kết quả nguy cơ cao nhưng không chẩn đoán xác định

Nếu kết quả là NGUY CƠ CAO nhưng sau đó thai phụ không thực hiện chẩn đoán xác định và sinh con bị bất thường thì không thuộc diện được hỗ trợ

 1. NIPT-PRECARE 26 (Áp dụng cho đơn thai và song thai)
 2. Kết quả “Nguy cơ cao”

Nếu kết quả là NGUY CƠ CAO đối với 26 bệnh liên quan Trisomy nhiễm sắc thể từ số 1 đến 22 và Trisomy nhiễm sắc thể giới tính liên quan đến hội chứng XO (Turner), XXY (Klinefelter), XXX (Siêu nữ), XYY (Jacobs) thì thai phụ được hỗ trợ 1 trong 2 sự lựa chọn sau:

1.1. Được lên lịch hẹn khi thai ≥16 tuần, trung tâm có bác sĩ chọc ối và làm xét nghiệm nhiễm sắc thể thai bằng kỹ thuật QF-PCR hoặc Karyotype, hoàn toàn miễn phí cho chọc ối và xét nghiệm.

1.2. Hỗ trợ chi phí chẩn đoán là 1.500.000 đồng để thai phụ chọc ối và xét nghiệm nhiễm sắc thể thai bằng một trong các kỹ thuật Karyotype, QF-PCR hoặc FISH.

 1. Kết quả nguy cơ cao nhưng không chẩn đoán xác định

Nếu kết quả là NGUY CƠ CAO nhưng sau đó thai phụ không thực hiện chẩn đoán xác định và sinh con bị bất thường thì không thuộc diện được hỗ trợ.

 1. NIPT-PRECARE PLUS 112 (chỉ áp dụng cho đơn thai)
 2. Kết quả nguy cơ cao

Nếu kết quả xét nghiệm là NGUY CƠ CAO đối với 112 bệnh vui lòng xem danh sách bệnh trên kết quả phân tích NIPT- PRECARE PLUS 112 thì thai phụ được hỗ trợ 1 trong 2 sự lựa chọn sau:

1.1. Được lên lịch hẹn khi thai ≥16 tuần, trung tâm có bác sĩ chọc ối và làm xét nghiệm nhiễm sắc thể thai bằng kỹ thuật QF-PCR, Karyotype, FISH hoặc MicroArray hoàn toàn miễn phí cho chọc ối và xét nghiệm.

1.2. Hỗ trợ chi phí chẩn đoán là 1.500.000 đồng để thai phụ chọc ối và xét nghiệm nhiễm sắc thể thai bằng một trong các kỹ thuật QF-PCR, Karyotype, FISH hoặc MicroArray.

 1. Kết quả nguy cơ cao nhưng không chẩn đoán xác định

Nếu kết quả là NGUY CƠ CAO nhưng sau đó thai phụ không thực hiện chẩn đoán xác định và sinh con bị bất thường thì không thuộc diện được hỗ trợ.

 1. NIPT-PRECARE PLUS 100 (Áp dụng cho song thai)
 2. Kết quả nguy cơ cao

Nếu kết quả xét nghiệm là NGUY CƠ CAO đối với 100 bệnh vui lòng xem danh sách bệnh trên kết quả phân tích NIPT- PRECARE PLUS 100 thì thai phụ được hỗ trợ 1 trong 2 sự lựa chọn sau:

1.1. Được lên lịch hẹn khi thai ≥16 tuần, bác sĩ chỉ định chọc ối và làm xét nghiệm nhiễm sắc thể thai bằng kỹ thuật QF-PCR, Karyotype, FISH hoặc MicroArray, hoàn toàn miễn phí cho chọc ối và xét nghiệm.

1.2. Hỗ trợ chi phí chẩn đoán là 1.500.000 đồng để thai phụ chọc ối và xét nghiệm nhiễm sắc thể thai bằng một trong các QF-PCR, Karyotype, FISH hoặc MicroArray.

 1. Kết quả nguy cơ cao nhưng không chẩn đoán xác định

Nếu kết quả là NGUY CƠ CAO nhưng sau đó thai phụ không thực hiện chẩn đoán xác định và sinh con bị bất thường thì không thuộc diện được hỗ trợ.

 1. KẾT QUẢ “ÂM TÍNH GIẢ”:
 2. Phát hiện âm tính giả sau sinh: Nếu kết quả xét nghiệm là NGUY CƠ THẤP nhưng sau đó bé được sinh ra và được bác sĩ chuyên khoa xét nghiệm, chẩn đoán bị lệch bội nhiễm sắc thể toàn phần thể thuần (không bao gồm lệch bội bán phần – partial aneuploidy và nhiễm sắc thể khảm) trong vòng 1 năm sau sinh thì thai phụ được hỗ trợ tối đa 300.000.000 đồng (100.000.000 đồng trên một lệch bội Trisomy 13, Trisomy 18, Trisomy 21).
 3. Phát hiện âm tính giả trước sinh: Nếu kết quả xét nghiệm là NGUY CƠ THẤP nhưng sau đó thai nhi được bác sĩ chuyên khoa xét nghiệm, chẩn đoán trước sinh bị lệch bội (không bao gồm lệch bội bán phần – partial aneuploidy và nhiễm sắc thể khảm) và đình chỉ thai nghén thì thai phụ được hỗ trợ tối đa 20.000.000 đồng.

* Không hỗ trợ âm tính giả các hội chứng xóa đoạn, lặp đoạn và các Trisomy trên nhiễm sắc thể còn lại: NST số 1 đến số 12, NST số 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 và NST giới tính.

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐỂ ĐƯỢC NHẬN HỖ TRỢ

 1. ĐIỀU KIỆN
 • Tuổi thai ≥ 10 tuần tuổi đối với Đơn thai, ≥ 12 tuần đối với Song thai dựa vào siêu âm. Thai ≥ 18 tuần tuổi cần có kết quả siêu âm hình thái học xác định không có bất thường.
 • Thai phụ không thuộc trường hợp chống chỉ định thực hiện NIPT
 • Khi thu mẫu NIPT có đầy đủ hồ sơ lưu như: đơn yêu cầu làm xét nghiệm NIPT (có chữ kí thai phụ yêu cầu xét nghiệm), ảnh CMND (mặt trước và mặt sau) của thai phụ, giấy siêu âm gần nhất.
 1. THỦ TỤC

Để được nhận chính sách hỗ trợ, thai phụ cần chuẩn bị và cung cấp đầy đủ cho phòng xét nghiệm hồ sơ sau đây:

 1. Đối với trường hợp NIPT nguy cơ cao
 • Kết quả NIPT và căn cước công dân hoặc hộ chiếu (giống với thông tin trên phiếu chỉ định và kết quả xét nghiệm NIPT).
 • Giấy chỉ định thủ thuật chọc ối hoặc chọc máu cuống rốn của bác sĩ và hóa đơn thanh toán tiền thủ thuật này.
 • Bản gốc kết quả xét nghiệm Karyotype hoặc QF-PCR hoặc FISH hoặc MicroArray của mẫu dịch ối và hóa đơn thanh toán tiền xét nghiệm này.
 1. Đối với trường hợp âm tính giả
 • Kết quả NIPT và căn cước công dân hoặc hộ chiếu (giống với thông tin trên phiếu chỉ định và kết quả xét nghiệm NIPT).
 • Đối với trường hợp thai được chấm dứt thai kỳ trong vòng 12 tháng kể từ ngày thủ thuật, cung cấp bản gốc: phiếu điều trị, thủ thuật chấm dứt thai kỳ, hóa đơn thanh toán tiền thủ thuật, giấy chỉ định thủ thuật chọc ối của bác sĩ và hóa đơn thanh toán tiền thủ thuật này, kết quả xét nghiệm Karyotype hoặc QF-PCR hoặc FISH của mẫu dịch ối và hóa đơn thanh toán tiền xét nghiệm này.
 • Đối với trường hợp trẻ sinh ra trong vòng 12 tháng kể từ ngày sinh, cung cấp bản gốc: giấy khai sinh, kết quả xét nghiệm huyết thống, kết quả xét nghiệm Karyotype máu của trẻ và hóa đơn thanh toán tiền xét nghiệm này, kết quả khám và chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN  TRUNG TÂM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH DNA TESTINGS

  Trụ sở chính
  Tầng Trệt, LOYAL 151 Võ Thị Sáu, P. Võ Thị Sáu, Q 3. TP. HCM
  Hà Nội
  Toà F5, Số 112 Trung Kính, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  ĐÀ NẴNG
  Số 23 -25 Cao Thắng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  hotline

  0931879700